Privacy & cookie policy

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank
Tervuursesteenweg 295
3001 Leuven (Heverlee)
BE 0413.344.912
info@teb.ksleuven.be


Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website [URL] door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van onze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

1. Welke gegevens verwerken we over u?

School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

Cookies - Bij ieder gebruik van onze website of app kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app en besturingssysteem. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 6).

Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.

2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Algemene doeleinden:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:
Cookies - om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact.

3. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften.

4. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

5. Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@teb.ksleuven.be of via de formulieren op onze website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
contact@apd-gba.be.  

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding

6. Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie.

Er zijn cookies die door ons worden geplaatst. Deze heten interne cookies of First-party cookies. Daarnaast gebruiken we ook externe cookies of Third-party cookies, cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. Deze worden gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens uw bezoek aan een webpagina van het leerlingenvervoerbuoleuven. Denk bijvoorbeeld aan cookies afkomstig van Google. Op het gebruik van de door middel van deze cookies verzamelde gegevens zijn de voorwaarden van de derde partijen van toepassing.

Waarvoor dienen cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Welke cookies gebruiken we?
- Google Analytics

Leerlingenvervoerbuoleuven.be gebruikt Google Analytics, een programma dat ons vertelt hoeveel bezoekers we krijgen en welke pagina's populair zijn. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of smartphone. Google Analytics analyseert deze gegevens en de resultaten kunnen wij bekijken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als zij daartoe wettelijk gehouden is en/of als derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie wel of niet gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben daar geen invloed op.

- Webflow
Leerlingenvervoerbuoleuven.be gebruikt Webflow, een programma dat ons helpt deze website te bouwen en te hosten. Al de informatie die doorgegeven wordt via het contactformulier wordt opgeslagen op de webservers van Webflow.

- Cookie _ga
Deze cookie van Google Analytics registreert (anonieme) gegevens over hoe u onze site bezoekt, om statistieken op te maken over het gebruik  van onze website. Zo kunnen we onze website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Deze cookie bevat geen gebruikersinformatie en kunnen we nooit herleiden naar uw persoon.
Meer info over Google Analytics en de Google Privacyverklaring.
Duur: 4 dagen

- Cookie _gat
Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om het gebruikersbezoek te meten. Bevat geen gebruikersinformatie. Wordt gebruikt om het aantal berichten naar google te beperken.
Duur: 4 dagen

- Cookie fs-cc
Deze cookie wordt gebruikt om uw keuze om al dan niet akkoord te gaan met onze cookiestatement, bij te houden.
Geplaatst door leerlingenvervoerbuoleuven.be.
Duur: 3 maand

- Cookie wf_login, wf_logout, wf_user
Deze cookies worden gebruikt om te kijken of u ingelogd bent op het Webflow systeem van leerlingenvervoerbuoleuven.be.
Duur: 10 jaar

- Cookie _ga, _gid, has_uploaded, player, vimeo, vimeo_cart, vimeo_gdpr_optinn, vuid
Deze cookies worden geplaatst door vimeo.com. Vimeo wordt gebruikt als webplayer voor de 3 animaties die terug te vinden zijn op de website. De cookies zijn er om te checken of u een account heeft op Vimeo, bent ingelogd en te checken welke animaties(/videos) er bekeken worden.
Meer informatie op www.vimeo.com/cookie_policy.
Duur: 10 jaar

Cookies verwijderen of instellingen beheren
U kunt de installatie van cookies weigeren, of uw cookie-instellingen beheren in uw browser. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.
U kunt binnen de verschillende internet browsers de verschillende types cookies verwijderen voor Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.


september 2021

Attributions

Transportation icons created by Freepik - Flaticon

Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy & Cookie Policy voor meer informatie.