Pilootproject leerlingenvervoer

Verouderd beeld

In het buitengewoon onderwijs is het beeld van schoolbussen die leerlingen thuis komen ophalen vertrouwd. Het systeem van zonaal leerlingenvervoer is echter complex. Bovendien gaat het schoolbusvervoer al jaren gepaard met ellenlange ritten, verontwaardigde ouders en gestresseerde kinderen. Dit moet anders...

Het kan anders!

De Vlaamse Regering nam de problemen van het traditionele systeem leerlingenvervoer ter harte en stelde een nieuwe aanpak voor in de conceptnota ‘Leerlingenvervoer: buitengewoon onderwijs’. De aanpak wil beter inspelen op de noden van de leerlingen. Lokaal overleg en autonomie staan daarbij centraal. Scholen bepalen zelf welke leerlingen recht hebben op vervoer naar welke school en op welke manier. Er is aandacht voor de zorgzwaarte, de vervoersnood en de thuiscontext. De waaier aan vervoersmogelijkheden wordt uitgebreid. Leerlingen kunnen zelfstandig of begeleid fietsen, in groep te voet naar school komen, carpoolen, opgehaald worden door een taxi, hulp krijgen bij het gebruik van het openbaar vervoer om naar school te komen … Ook de voor- en naschoolse kinderopvang voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs wordt verder uitgebouwd.

In 2017 startte er onder meer in regio Leuven een pilootproject om dit nieuwe concept leerlingenvervoer vorm te geven. De Leuvense scholen voor buitengewoon onderwijs hebben hun schouders onder dit project gezet. Ter Bank, Campus Woudlucht, Matadi (voorheen Parkschool), Windekind en Don Bosco Groenveld plus blijven ook vandaag verder bouwen aan een beter concept leerlingenvervoer in een netoverschrijdende samenwerking met tal van partners. Een heel aantal mogelijkheden zijn en worden gerealiseerd en uitgetest. De verschillende mogelijkheden voor vervoer van en naar school, hulpmiddelen en opvang worden op deze website uitgelegd.

Ontdek onze partners
Logo pilootproject
Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy & Cookie Policy voor meer informatie.