Terug naar overzicht

Kinderrechtencommissaris zet pilootprojecten leerlingenvervoer in de kijker

Oplossingen op maat van kinderen en hun ouders

Op 17 november 2021 stelde de Kinderrechtencommissaris het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat voor. Het jaarverslag draagt de titel 'Het wachten moe'. Het is een verslag over de invloed van wachten op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wachten op gepaste hulp, op gepast onderwijs, maar ook op de schoolbus.

Heel wat leerlingen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen moeten al zeer vroeg in de ochtend staan wachten op de schoolbus die hen naar school brengt. Sommige van deze leerlingen zitten elke dag wel 3,4,5...uren op de schoolbus. In de pilootprojecten rond leerlingenvervoer in Leuven, Roeselare en Antwerpen zocht men naar oplossingen voor dit probleem. Twee oplossingen op maat van kinderen en hun ouders worden in bovenstaand filmpje door het Kinderrechtencommissariaat in de schijnwerpers geplaatst: buitenschoolse kinderopvang met aansluiting op de schoolbus en de mobiliteitscoach.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens:

De (piloot)projecten tonen ons dat er naast het busverhaal nog andere zaken kunnen gedaan worden voor de gezinnen. (...) Jongeren zelfredzaam maken bijvoorbeeld zodat ze zelf het openbaar vervoer kunnen nemen. Vaak is dat dan met een mobiliteitscoach. (...) Of meer mogelijkheden aanbieden aan gezinnen rond kinderopvang voor of na school.

Er zijn daarnaast nog heel wat andere oplossingen bedacht in de pilootprojecten zoals collectieve opstapplaatsen, opvang op school en kleinere taxibusjes. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt de bevoegde beleidsmakers om dit verder uit te rollen in heel Vlaanderen en ook in Brussel.

De gehele voorstelling van het jaarverslag 2020-2021 van het Kinderrechtencommissariaat is te herbekijken via Onlinevoorstelling jaarverslag 2020-2021 'Het wachten moe' (kinderrechtencommissariaat.be).

Recente berichten

Er zijn nog geen andere berichten.